Horari

9:00 a 13:30

15:30 a 19:00GeoEntorn SL

Pi i Sunyer 11, 1er

17480 Roses

 

Telèfon: 610431131 / 972.153429

Correu electrònic: mfort@geoentorn.com

 

També pot contactar amb nosaltres omplint el nostre formulari de contacte.

GeoEntorn SL en redes sociales

Les nostres especialitzacions

Els coneixements de la nostra empresa abarquen una àmplia gamma d'especialitzacions que s'han agrupat en: l'estudi i anàlisi de paràmetres ambientals, les eines de gestió i ordenació del territori, i el reconeixement i avaluació de la qualitat del subsòl.

 

1. Estudi i diagnosi de paràmetres ambientals

Les principals àrees d'actuació són:

 • Avaluació ambiental de plans i programes (informe preliminar, informe de sostenibilitat i memòria ambiental)
 • Estudis d'avaluació de l'impacte ambiental
 • Estudis d'impacte i integració paisatgística
 • Estudis del patrimoni natural (inventaris botànics i faunístics)
 • Projectes de restauració d'espais degradats
 • Projectes de correcció de processos erosius
 • Projectes de constitució de dipòsits de residus
 • Fotointerpretació
 • Simulacions fotogràfiques

2. Eines de gestió i ordenació del territori

Les principals àrees d'actuació són:

 • Programes de gestió ambiental
 • Llicència ambiental d'activitats
 • Plans de gestió de residus
 • Plans de gestió de recursos naturals en espais protegits
 • Projectes d'itineraris geològics
 • Al.legacions i peritatges mediambientals
 • Direcció ambiental d'obra civil

3. Reconeixement i avaluació de la qualitat del subsòl

 Les principals àrees d'actuació són:

 • Estudis geotècnics i geofísics
 • Estudis hidrogeològics
 • Estudis sobre contaminació d'aigües i sòls
 • Estudis sobre riscos geològics (esfondraments i esllavissaments)